Cách dùng hàm IF trong Excel, cách sử dụng hàm IF trong Excel qua ví dụ minh họa cực hay giúp bạn hiểu chi tiết về công thức hàm IF và cách dùng hàm này khi cần thiết.
👉 Cách dùng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel:
👉 Cách dùng hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm AND:
💎 Cách sử dụng các hàm trong Excel cơ bản thông dụng:
👍 Bộ video tự học Excel cơ bản online cực hay và hữu ích:
✅ Đăng ký nhận video hữu ích & ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog:
👉 Bộ video hướng dẫn cách làm Powerpoint toàn tập cực hay:
🔷 Những thủ thuật máy tính hay nhất được chọn lọc:
💓 Xin cảm ơn tất cả các bạn!

Hàm IF trong Excel là một trong những hàm phổ biến nhất khi sử dụng Excel. Hàm IF cho phép bạn tạo so sánh lô-gic giữa một giá trị và một giá trị dự kiến bằng cách kiểm tra điều kiện, rồi trả về kết quả nếu True hay False. Cách sử dụng hàm IF trong Excel cũng khá đơn giản. Bạn có thể sử dụng lệnh IF trong Excel một cách độc lập. Tuy nhiên trên thực tế, người ta thường dùng hàm IF trong Excel kết hợp với các hàm khác. Các hàm khác thường được kết hợp với hàm IF như: Hàm Vlookup, hàm Hlookup, hàm AND, hàm OR và rất nhiều hàm trong Excel khác. Đặc biệt, hàm IF còn được kết hợp với chính nó tạo ra hàm IF nhiều điều kiện trong Excel. Đây là một dạng bài toán hàm IF rất thường gặp, mà chúng ta thường gọi là hàm IF nhiều điều kiện, hoặc hàm IF lồng nhau…

Và trong nội dung video này, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn về cách dùng hàm IF trong Excel. Nội dung video gồm có công thức hàm IF trong Excel và 02 bài tập hàm IF trong Excel có lời giải. Đó là những ví dụ hàm IF rất hay, thực tế giúp bạn hiểu nhanh hơn về công thức IF trong Excel và cách sử dụng của hàm này. Mời bạn đón xem nội dung video để làm chủ cách sử dụng hàm IF trong Excel.

Công thức hàm IF trong Excel
Hàm IF là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel, hàm này cho phép bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá trị với giá trị bạn mong muốn. Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có hai kết quả. Kết quả đầu tiên là nếu so sánh của bạn là True, kết quả thứ hai là nếu so sánh của bạn là False.
Công thức hàm IF trong Excel: IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])
logical_test: Là một giá trị hay biểu thức logic có giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai).
Value_if_true: Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn.
Value_if_false: là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị FALSE hay nói cách khác là điều kiện không thỏa mãn.

Cách dùng hàm IF trong Excel qua ví dụ minh họa 01
Sau khi bạn đã đọc công thức hàm IF trong Excel ở trên, bây giờ bạn có thể áp dụng công thức IF này vào ví dụ minh họ cụ thể. Ví dụ đầu tiên là một bài tập hàm IF trong Excel có lời giải rất cơ bản. Trong bài tập này, Đỗ Bảo Nam Blog có một bảng tồn kho (cơ bản) gồm các cột như mặt hàng, số lượng và trạng thái. Nếu số lượng lớn hơn 0, thì trạng thái là còn hàng. Nếu số lượng bằng 0, thì trạng thái là hết hàng. Để giải bài toán này, bạn chỉ cần dùng hàm IF trong Excel. Khi đó, đối số đầu tiên của hàm IF bạn lấy số lượng so sánh lớn hơn 0, khi thỏa mãn điều kiện này, thì đối số thứ hai là Còn hàng, khi không thỏa mãn, thì đối số thứ 3 là hết hàng. Chi tiết về bài tập hàm IF trong Excel này bạn tham khảo trong video.

Cách sử dụng hàm IF trong Excel qua ví dụ minh họa 02
Trong ví dụ số 02 này, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ lấy một bài tập về hàm IF kết hợp với hàm AND trong Excel. Đây là một dạng bài toán khá thường gặp trong thực tế. Và ở ví dụ này, Đỗ Bảo Nam Blog tạm thời có một Bảng điểm môn học, gồm các môn như toán, văn, anh. Và một cột Kết quả chưa được điền vào. Yêu cầu của bài toán là hãy dựa vào điểm môn học để điền vào kết quả, nếu nếu tất cả các môn học có điểm lớn hơn hoặc bằng 5 thì đánh giá là ĐẠT. Nếu một trong các môn có điểm nhỏ hơn 5, thì kết quả là KHÔNG ĐẠT. Để giải bài toán này, bạn dùng hàm IF kết hợp hàm AND trong Excel. Chi tiết về bài tập Excel có lời giải bạn xem tại video.
#DoBaoNamBlog #Excel #HocExcel

Tag: lệnh if excel, hàm if excel, hàm if, hàm if trong excel, hàm if nhiều điều kiện, cách sử dụng hàm if, cách dùng hàm if, hàm if and, lệnh if trong excel, sử dụng hàm if, if trong excel, cách sử dụng hàm if trong excel, công thức hàm if, công thức if trong excel, cách dùng hàm if trong excel, bài tập hàm if trong excel có lời giải, câu lệnh if trong excel, bài tập excel hàm if, sử dụng hàm if trong excel, cach dung ham if, cach su dung ham if, đỗ bảo nam blog, dobaonamblog.com, excel

Xem thêm: https://kênhreview.vn/category/internet

Nguồn: https://kênhreview.vn