Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công WiseEye On39
– Khai báo tên công ty.
– Khai báo bộ phận – phòng ban.
– Khai báo thông tin nhân viên.
– Khai báo máy chấm công.
– Cách kết nối máy chấm công với máy tính.
– Cách tải dữ liệu chấm công và xuất báo cáo chấm công.
Chi tiết xem tại
#wiseeye #Phanmemchamcong #HuongDan

Tag: máy chấm công wise eye, #wiseeye #Phanmemchamcong #HuongDan #chamcong #maychamcong

Xem thêm: https://kênhreview.vn/category/chia-se

Nguồn: https://kênhreview.vn