Video Create Label or Filter Gmail – Video hướng dẫn tạo Nhãn hay Bộ lọc cho Gmail
Bạn có thể nhét tất cả email từ 1 ai đó vào 1 thư mục, không hiện trong hộp thư đến nữa cho đỡ dối mắt.

Tag: lọc email trong gmail, BKS, BKShare, Email-BKS, Gmail-BKS, tungo

Xem thêm: https://kênhreview.vn/category/pc

Nguồn: https://kênhreview.vn