Chia sẻ iPhone 6S lỗi la bàn compass
1 . nếu máy hao nguồn, mất la bàn, đo kiểm tra , C2103 đường áp PP3V0, và C3000, đường áp PP1V8.
2 . nếu không chạm dòng, lên bình thường, nhưng mất la bàn, anh em tiến hành, thay thế i c la bàn U3000.
– repair iphone 6s compass not work , fix iphone 6s compass doesn’t work , fix iphone 6s compass not working , Repairing iphone 6s compass , repair Problem with compass on iPhone 6s , repair compass on iPhone 6 will not calibrate , fix iPhone 6S Compass Gyroscope Not Working , repair iPhone 6S Compass/Gyro , repiar Compass is static It won’t budge iPhone 6S , how to fix Compass and Auto-Rotate malfunction iphone 6s , how to repair rotation compass and health iPhone 6S ,

Tag: la bàn iphone, iphone 6s mat la ban, iphone 6s mất la bàn, chia se sua iphone, chia sẻ sữa iphone, hoangphatgsm, dạy sửa iphone, 6s mat la ban, 6s mất la bàn, iphone 6s compass, fix iphone 6s compass, iphone 6s Gyroscope Not Working, iphone 6s Gyro Not Working, iphone 6s Auto-Rotate Not Working, iphone 6s compass doesn’t Work

Xem thêm: https://kênhreview.vn/category/review

Nguồn: https://kênhreview.vn