Để khắc phục sự cố này, chúng ta để ý đến tính năng phóng to thu nhỏ (Zoom) của trình duyệt internet mà chúng ta đang sử dụng để đăng nhạp vào Facebook. Nếu muốn to chữ và giao diện thì chúng ta phóng to ra và ngược lại nếu muốn nhỏ thêm.

Tag: màn hình máy tính tự nhiên bị phóng to, khắc phục, HD, Phạm Anh Tùng, video, CNTT, youtube, Hack, Google, facebook, Internet, Account, công nghệ thông tin, Huong dan, Blog,0905188288, Messenger

Xem thêm: https://kênhreview.vn/category/chia-se

Nguồn: https://kênhreview.vn