Để khắc phục lỗi not enough physical memory trên VMware bạn chỉ cần xóa bản cập nhật: Update for Microsoft Windows (KB2995388) của Windows là xong. Bài viết hướng dẫn

Tag: lỗi out of memory win 7, Khắc phục lỗi Not enough physical memory trên VMware, not enough physical memory

Xem thêm: https://kênhreview.vn/category/cong-nghe

Nguồn: https://kênhreview.vn