Tìm và lấy giá trị ở cột 2 mà giá trị lấy ra không có trong cột 1 từ hai bảng dữ liệu khác nhau trong Excel. Đây là phương pháp ngắn gọn và tổng quát, tốc độ nhanh với phương pháp dùng hàm BS_SQL của Add-in A-Tools trong Excel – Tác giả Nguyễn Duy Tuân
(*) Kiến thức từ lớp “Tạo báo cáo động trong Excel bằng Add-in A-Tools” từ Bluesofts

Tag: lọc dữ liệu trùng nhau giữa 2 cột trong excel, sql trong excel, excel, sql, lọc dữ liệu, lọc nhiều điều kiện, filter, advance filter, báo cáo, nguyễn duy tuân, nguyen duy tuan, bluesofts, học sql, lọc, nhiều điều kiện, dạy online, dạy trực tuyến, đào tạo online, đào tạo trực tuyến, đào tạo, đào tạo excel, đào tạo excel nâng cao, dạy excel nâng cao, a-tools, atool, add-in, add-in a-tools, ham chạy sql, bảng tính, báo cáo động trong excel, sql builder, ngôn ngữ sql, vba, ado, vlookup, so sánh, hai cột, hai bảng

Xem thêm: https://kênhreview.vn/category/pc

Nguồn: https://kênhreview.vn