Thay đổi đường dẫn lưu Email trong Outlook giúp tránh mất mail trong quá trình cài đặt lại hệ điều hành cho máy tính.

How to change path to keep old data of email in ms outlook 2010, 2013…a then use it in future.

Tag: lỗi outlook không nhận được mail, Đường dẫn lưu Email trong Outlook, Backup Mail Outlook

Xem thêm: https://kênhreview.vn/category/cong-nghe

Nguồn: https://kênhreview.vn